14 مرداد 1399
ابراهيم محمدي منش

ابراهیم محمدی منش

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر- کیلومتر 5 جاده اراک- پردیس دانشگاه ملایر- دانشکده علوم- گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک حالت جامد
تلفن: 081-32355404
دانشکده: علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی محاسباتی جذب آدنین و گوانین بر نانوحسگر اکسید مس- گرافن
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانو حسگر، گرافن- اکسید مس
سال 1395
پژوهشگران ابراهیم محمدی منش

چکیده

جذب آدنین و گوانین بر صفحات گرافن خالص و گرافن آلاییده به اکسید مس با استفاده از نظریه تابعی چگالی بررسی شد. این کار نشان داد که نانوساختار اکسید مس- گرافن، آدنین و گوانین را با جذب بسیار قوی در مقایسه با گرافن خالص شناسایی می کند. همچنین پیکربندی اکسید مس- گرافن و اتم های کربن در مولکول آدنین و گوانین، بر هم کنش قوی با یکدیگر دارند.