15 خرداد 1399
غلام حسين حيدري

غلام حسین حیدری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اتمی - مولکولی
تلفن:
دانشکده: علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر نانوذرات پلاسمونیکی بر کارایی سلول های فوتوولتاییک پلیمری
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بازده جذب، پلاسمونیک، سلول فوتوولتاییک پلیمری، نانو ذرات نقره
سال 1396
پژوهشگران غلام حسین حیدری

چکیده

چکیده- در این مقاله، اثر نانوذرات پلاسمونیکی بر کارایی سلول های فتوولتاییک آلی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور سلول-های فوتوولتاییک پلیمری در حالت متعارف و در حضور نانوذرات پلاسمونیکی نقره با ساختارهای ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PCBM/BCP/LiF/Al و ITO/PEDOT:PSS/Ag/P3HT:PCBM/BCP/LiF/Al ساخته شدند. برای بهبود خواص پلاسمونیکی نقره پس از لایه نشانی، عملیات حرارت دهی در دو دمای متفاوت 180 و 120 درجه سلسیوس انجام گردید. پارامترهای فوتوولتاییک سلول ها تعیین و نقش نانو ذرات پلاسمونیکی نقره بر عملکرد سلول تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد حضور نانوذرات پلاسمونیکی نقره باعث افزایش جذب لایه فعال سلول شده و درنتیجه بازده سلول های فوتوولتاییک پلیمری را بهبود می بخشد.