12 خرداد 1399
غلام حسين حيدري

غلام حسین حیدری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اتمی - مولکولی
تلفن:
دانشکده: علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی تاثیر سطح مشترک لایه ها بر کارایی سلول خورشیدی پروسکایتی مسطح
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سلول خورشیدی پروسکایتی، مهندسی سطح مشترک، روش TMM و FDTD، تئوری محیط موثر بروگمن
سال 1396
پژوهشگران غلام حسین حیدری

چکیده

چکیده – در این مقاله، اثر مهندسی سطح مشترک در ساخت سلول خورشیدی پروسکایتی مسطح شبیه سازی گردید. برای این منظور در مرز مشترک لایه فعال سلول خورشیدی با لایه های مجاور، بواسطه ناهمواری های سطحی که در حین ساخت ایجاد می گردند، دو لایه IL1 و IL2 در نظر گرفته و به ساختار متعارف سلول پروسکایتی اضافه گردید. به عنوان مهمترین مشخصه در بررسی های اپتیکی، تابع دی الکتریک دو لایه، توسط تئوری موثر بروگمن تخمین زده شد. در ادامه تاثیر ضخامت لایه های IL1 و IL2 بر کارایی سلول خورشیدی پروسکایتی با استفاده از روش های تئوری TMM و شبیه سازی FDTD جهت مدل توسعه داده شده، بررسی گردید. نتایج نشان می دهند که ضخامت لایه های IL1 و IL2 تاثیر شدیدی بر جذب جزیی لایه فعال دارا می باشد که باید در ساخت سلول پروسکایتی مسطح در نظر گرفته شود.