17 مرداد 1399
مريم بيات وركشي

مریم بیات ورکشی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: m.bayat.v@malayeru.ac.ir
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی-منابع آب
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی خشکسالی دشت ملایر با استفاده از شاخص معیار بارش سالانه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
خشکسالی- شاخص معیار بارش سالانه - دشت ملایر
سال 1395
پژوهشگران مریم بیات ورکشی

چکیده

خشکسالی یکی از پدیده های آب و هوایی است که در همه شرایط اقلیمی و در همه مناطق کره زمین به وقوع پیوسته و اثرات مستقیمی روی محیط زیست دارد. مهم‏ترین پارامتر در تعریف خشکسالی بارش می‏باشد که کمبود یا فقدان آن، شروع رخداد خشکسالی را نشان می‏دهد. با استفاده از شاخص‏های خشکسالی می‏توان شدت و وسعت خشکسالی را کمَی و آن را به صورت دوره‏ای ارزیابی کرد. در این تحقیق به بررسی داده های بارش پنج ایستگاه سینوپتیک شهرستان ملایر واقع در استان همدان با استفاده از شاخص معیار بارش سالانه(SIAP) پرداخته شد. بررسی وضعیت خشکسالی در نقاط مختلف شهرستان ملایر نشان داد تعداد سال-های خشک در ایستگاه های نامیله، وسج، سرایی، پیهان و خیرآباد به ترتیب 12، 26، 13، 12 و 16 سال و تعداد سال های مرطوب به ترتیب 8، 19، 10، 8 و 13 سال بود. بنابراین می توان اظهار داشت خشک ترین ایستگاه‏ وسج با 26 سال خشکسالی و مرطوب‏ترین ایستگاه خیرآباد با 13 سال ترسالی می باشند. بررسی روند تغییرات زمانی شاخص خشکسالی نیز نشان داد شدیدترین خشکسالی در سطح شهرستان ملایر، به سال 1378 تعلق دارد.