14 مرداد 1399
مريم بيات وركشي

مریم بیات ورکشی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: m.bayat.v@malayeru.ac.ir
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی-منابع آب
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلسازی انتقال آلودگی آبخوان دشت همدان-بهار با استفاده از نرم افزار GMS
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
MODPATH، MODFLOW، حرکت رو به جلو، گرادیان هیدرولیکی.
سال 1396
پژوهشگران مریم بیات ورکشی

چکیده

مدل سازی آب زیرزمینی اهمیت ویژه ای در مدیریت و برنامه ریزی هر منطقه دارد. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات زمین شناسی، هیدرولیکی و هیدرولوژیکی، به شبیه سازی عددی آبخوان دشت همدان – بهار با استفاده از نرم افزار GMS پرداخته شد. بدین منظور ابتدا مدل سه بعدی هیدرولوژیکی دشت تهیه و سپس جریان در دشت با کد عددی MODFLOW شبیه سازی گردید. پس از شبیه سازی جریان، کالیبره کردن مدل به روش سعی و خطا انجام گرفت. اختلاف تراز آب مشاهداتی و محاسباتی در محدوده مجاز 35 متر به عنوان دامنه مطلوب بود. تخمین آلودگی با کد عددی MODPATH نشان داد که، طولانی ترین مسیر انتقال آلودگی 43400 متر می باشد. جهت انتقال آلودگی نیز از جنوب غربی به شمال شرقی آبخوان، همسو با گرادیان هیدرولیکی بود.