14 مرداد 1399
مريم بيات وركشي

مریم بیات ورکشی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: m.bayat.v@malayeru.ac.ir
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی-منابع آب
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی انتقال آلودگی در آبخوان دشت همدان - بهار با استفاده از نرم افزار GMS7.1
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
MODPATH، MT3DMS، MODFLOW، حرکت رو به جلو، حرکت رو به عقب، گرادیان هیدرولیکی.
سال 1396
پژوهشگران مریم بیات ورکشی(استاد راهنما)

چکیده

آب زیرزمینی جز منابع بسیار مهم برای ادامه حیات موجودات زنده می باشد. مدل سازی آب زیرزمینی اهمیت ویژه-ای در مدیریت و برنامه ریزی هر منطقه دارد. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات زمین شناسی، هیدرولیکی و هیدرولوژیکی، به شبیه سازی عددی آبخوان دشت همدان – بهار با استفاده از نرم افزار GMS پرداخته شد. بدین منظور ابتدا مدل سه بعدی هیدرولوژیکی دشت تهیه و سپس جریان در دشت با کد عددی MODFLOW شبیه-سازی گردید. پس از شبیه سازی جریان، کالیبره کردن مدل به روش سعی و خطا انجام گرفت. اختلاف تراز آب اندازه گیری شده و شبیه سازی شده در محدوده مجاز 35 متر به عنوان دامنه مطلوب بود. تخمین آلودگی با کد عددی MODPATH نشان داد که در حرکت رو به جلو، طولانی ترین مسیر انتقال آلودگی 43400 متر و در حرکت رو به عقب 8270 متر به عنوان طولانی ترین مسیر انتقال آلودگی در تشخیص مبدا آلودگی، مشخص گردید. جهت انتقال آلودگی نیز از جنوب غربی به شمال شرقی آبخوان، همسو با گرادیان هیدرولیکی بود. بررسی انتقال آلودگی با استفاد از مدلMT3DMS نشان دهنده کاهش غلظت آلاینده کلراید (Cl) و افزایش جرم غلظت کلراید (Cl) آلاینده جا به جا شده طی ادوار آینده بود. بیش ترین جرم غلظت کلراید (Cl)آلاینده طی شده طی بازه 100 سال برابر 945537988 گرم به دست آمد.