20 مرداد 1399
معصومه قنبري

معصومه قنبری

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: فوق لیسانس / خاکشناسی-بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات درس

عنوان اکولوژی عمومی
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

اطلاعاتی ثبت نشده‌است