20 مرداد 1399
معصومه قنبري

معصومه قنبری

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: فوق لیسانس / خاکشناسی-بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف فسفات توسط نانو ذره اکسید سیلیسیم در آبهای آلوده
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فایل پیوست
سال 1394
پژوهشگران شهریار مهدوی ، علیرضا سلیمانی ، معصومه قنبری

چکیده

فایل پیوست