17 مرداد 1399
سهيلا سادات هاشمي

سهیلا سادات هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک
تلفن: 08132233448
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی توسعه و تکامل خاکهای تحت رژیم رطوبتی زریک
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تکامل خاک، توسعه پایدار، کشت کلزا
سال 1394
پژوهشگران سهیلا سادات هاشمی

چکیده

محدودیت منابع آب و خاک سبب شده که استفاده بهینه از اراضی، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. توسعه پایدار در هر نظام نیازمند قوام مولفه های تشکیل دهنده آن مانند مدیریت علمی و بهینه منابع طبیعی و اراضی کشاورزی می باشد. در این پژوهش تلاش شده که با بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و مورفولوژیکی خاک به تکامل و کیفیت خاک های زراعی پی برده و در توسعه پایدار کشاورزی گامی برداشت. در این تحقیق 4 پروفیل در منطقه گیان، شهرستان نهاوند استان همدان حفر شده و کلیه خصوصیات فیزیکی و شیمیائی خاکها مورد مطالعه قرار داده شد.