17 مرداد 1399
سهيلا سادات هاشمي

سهیلا سادات هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک
تلفن: 08132233448
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ردهبندی خاکهای قلیایی گچی منطقه شوشاب
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ردهبندی، خاکهای قلیایی گچی، منطقه شوشاب
سال 1396
پژوهشگران سهیلا سادات هاشمی

چکیده

باتوجه به اقلیمهای گوناگونی که در ایران یافت می شود، بایستی انتظار داشت که خاکهای گوناگونی طی هزاران سال گذشته ایجاد و مورد بهرهبرداری قرار گرفته باشند . خاکهای قلیایی از اهمیت و گسترش فراوانی در مناطق خشک ونیمه خشک برخوردار هستند . مهمترین اهداف این پژوهش، بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و ردهبندی خاکها در منطقه شوشاب ملایر می باشد . جهت انجام این تحقیق، مجموعا 8 نیمرخ حفر گردید. با توجه به نتایج در بیشتر نیمرخها میزان آهک و گچ غالب بود. خاکها براساس سیستم رده بندی خاکهای آمریکایی در اینسپتی سولز قرار گرفته اند. حضور گچ و نمک بدلیل تبخیر بالا در منطقه عامل تشکیل خاکها شده است.