17 مرداد 1399
سهيلا سادات هاشمي

سهیلا سادات هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک
تلفن: 08132233448
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تغییرات شیمیائی و ریزساختاری رس های سپیولایت و ورمی کولایت در اثر جذب عناصر نیکل و روی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
جذب، فاصله بین لایه ای، آلاینده
سال 1398
مجله مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران
پژوهشگران سهیلا سادات هاشمی

چکیده

از روش های کنترل آلودگی فلزات سنگین، استفاده از کانی های رسی جاذب است. هدف از این مطالعه بررسی خصوصیات ریزساختاری کانی های سپیولیت و ورمی کولیت پس از جذب عناصر نیکل و روی، بود. جهت انجام آزمایش جذب، از چهار تیمار (ورمی کولیت، ورمی کولیت+خاک شنی، سپیولیت و سپیولیت+ خاک شنی)، با شش غلظت 0، 0001/0، 0005/0، 005/0، 01/0 و 05/0 مولار نیترات روی و نیکل، استفاده شد. نتایج هم دما ی جذب نشان داد که عنصر نیکل، با معادله لانگ مویر و عنصر روی با معادله فروندلیچ ، برازش بهتری داشتند. عنصر نیکل در رس سپیولیت و عنصر روی در رس ورمی-کولیت با جذب بیشتری همراه بودند. نتایج پراش نگاشت پرتوی ایکس ری، نشان داد با افزایش غلظت آلاینده روی و نیکل، صفحات کانی از هم فاصله گرفته و در نتیجه ساختار کانی دچار تغییر شده است. به طور کلی نتیجه گیری می شود که هر دو رس نقش زیادی در جذب آلاینده ها داشته و ریزساختار آنها عامل اصلی این مکانیسم است.