18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر سطوح مختلف تنش شوری و قارچ مایکوریزا بر برخی گیاهان مرتعی مطالعه درمحیط گلخانه ای وآزمایشگاهی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تنش شوری، قارچ مایکوریزا آربسکولار، گونه های گیاهی.
سال 1394
پژوهشگران داود اخضری(استاد راهنما) ، شهریار مهدوی(استاد مشاور)

چکیده

افزایش نمک در خاک و آب در کشاورزی (خاک) اهمیّت دارد چونکه سبب وضعیت تنش در محصولات گیاهی می شود. اثر شوری خاک یک امر جدی و حیاتی است، زیرا تنش باعث کاهش رشد گیاه، نمو وحاصلخیزی در سراسر جهان است اثر شوری خاک ها تقریباً 7% از سطح زمین های کره زمین را اشغال کرده است،و شوری یکی از شایع ترین تنش های غیرزنده جهان امروز به شمار می آید. شرایط سخت اکولوژیک سبب کاهش قدرت استقرار گونه های گیاهی مرتعی در اراضی شور می شود. در اراضی شور و خشک، شوری خاک بالا بوده، از سویی به علت کمبود رطوبت آب در دسترس گونه های گیاهی رشد آن ها در این نواحی بسیار کند است و این مساله باعث کاهش تولید علوفه مورد نیاز برای تعلیف دام می شود از این رو قارچ مایکوریزا تاثیر زیادی در بهبود ویژگی های خاک و افزایش رشد گونه های گیاهی دارد. از سویی این کود سبب تسهیل در استقرار گونه های گیاهی مرتعی در اراضی شور، خشک و بیابانی می شود.