18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف فسفات توسط نانو ذره اکسید سیلیسیم در آبهای آلوده
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فایل پیوست
سال 1394
پژوهشگران شهریار مهدوی ، علیرضا سلیمانی ، معصومه قنبری

چکیده

فایل پیوست