03 بهمن 1400
احسان تركاشوند

احسان ترکاشوند

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدرسی معارف(مبانی نظری اسلام)
تلفن: 08132355348
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
سیری در حیات برزخی انسان و ویژگی های آن با تکیه بر دیدگاه ملاصدرا
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
برزخ، خیال، مثالی، عقلی، تکامل، ملّاصدرا
سال 1394
مجله حکمت اسلامی
پژوهشگران احسان ترکاشوند

چکیده

عالم برزخ وجه علوی عالم دنیا و همان بقای انس به دنیا بوده و به همین جهت برخی از ویژگی های این دنیا را دارد. دنیا، برزخ و قیامت از دیدگاه ملّاصدرا هر کدام مراتبی از وجود انسان اند. در حقیقت انسان یک موجود دارای مراتب تشکیکی است؛ به طوری که مرتبه ی برزخ او از دنیا قوی ّتر و مرتبه ی قیامت او از برزخ شدیدتر است. مراتب تکامل روح انسان با حدوث جسمانی آغاز شده، در ادامه وجودی مادّی- مثالی، مثالی و در نهایت ممکن است در سیر تکامل برزخی خود به موجودی عقلی نیز تبدیل شود. از آنجا که ملّاصدرا آغاز عالم برزخ را به واسطه ی قوّه ی خیال می داند از نظر ایشان بین قدرت و ادراک عینیّت برقرار است. همین که انسان قدرت بر تصوّر و ادراک نعمت های بهشتی را دارد بعینه، آنها را در نزد خود حاضر کرده و با آنها لذّت برده و یا متألَم می شود. البتّه زمینه ی این قدرت ها و ادراکات را از قبل و در عالم دنیا برای خود فراهم کرده است.