03 بهمن 1400
احسان تركاشوند

احسان ترکاشوند

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدرسی معارف(مبانی نظری اسلام)
تلفن: 08132355348
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
پژوهشی در معنای زمان و مکان در عالم برزخ با توجه به آیات و روایات
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
برزخ، زمان، مکان، دنیا، آیات، روایات
سال 1397
مجله معرفت کلامی
پژوهشگران احسان ترکاشوند

چکیده

زمان و مکان یکی از ابعاد موجودات عالم طبیعت است. در این که در قیامت زمان و مکان وجود ندارد هیچ اختلافی بین مفسران و دانشمندان مسلمان نیست همان طورکه در خصوص وجود این دو در عالم طبیعت نیز اختلافی نیست. از آنجا که این دو(زمان و مکان) در آیات قرآن و روایات اهل بیت به نوعی به انسان در عالم برزخ هم نسبت داده شده، در این نوشتار با روش (تطبیقی - تحلیلی - انتقادی)، به بررسی آیات و روایاتی که زمان و مکان را به برزخ نسبت داده اند، پرداخته و این حقیقت را اثبات کرده ایم که نفس مجرد انسان در عالم برزخ فاقد زمان و مکان بوده و آنچه در آیات و روایات برای آن عالم از معانی زمان و مکان استفاده شده، می توان به یکی از معانی؛ زمان و مکان مثالی، ارتباط با زمان و مکان عالم شهادت، احاطه و اشراف بر زمان و مکان عالم طبیعی و مانند آن حمل نمود که بین ادله ی عقلی و نقلی به نوعی جمع شده و تعارض بدوی آنها برطرف شود و این رفع تعارض ادله ی عقلی و نقلی یکی از ضروریات هر مکتبی محسوب می شود.