12 خرداد 1399
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی خواص فیزیکی و ساختاری نانوذرات فریت کبالت و کادمیم
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فریت کبالت و کادمیم
سال 1395
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

در این پژوهش نانوذرات فریت کبالت و کادمیم با روش عملیات گرمایی ساخته شده اند. خواص ساختاری و فیزیکی نمو نه های پخت داده شده بوسیله آزمایشهای مشخصه یابی شدند. اندازه گیری خواص مغناطیسی برای این نانو ذرات رفتارهای (VSM) و دستگاه مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (XRD) پراش پرتو ایکس مغناطیسی را تایید می کند بطوریکه، محصول نهایی برای نانو ذرات فریت کادمیم رفتار سوپر پارامغناطیس و نانو ذرات فریت کبالت رفتار فرومغناطیس از خود نشان دادند.