03 خرداد 1403
عليرضا عبدي كيان

علیرضا عبدی کیان

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک نظری (پلاسما)
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی توان جذبی امواج الکترومغناطیسی توسط لایه نازک پلاسمای کوانتومی مغناطیده‎
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
توان انعکاس، جذب و انتقال، معادلات هیدرودینامیکی کوانتومی، تیغه پلاسما کوانتومی و میدان مغناطیسی یکنواخت
سال 1400
مجله مجله علوم و فنون دریایی
پژوهشگران علیرضا عبدی کیان

چکیده

در این مقاله طیف انعکاسی، عبوری و جذبی از نانولایه فلزی با استفاده از معادلات هیدرودینامیکی کوانتومی مورد بررسی قرار گرفته است. از نانولایه های فلزی می توان جهت پوشش وسایل برای جلوگیری از ردیابی آن ها استفاده کرد که روی سطح خارجی زیردریایی ها، کشتی ها، هواپیماها و غیره لایه نشانی می شوند. همچنین از پوشش این نانولایه ها در وسایل گوناگون نظیر سلول های خورشیدی، شیشه های رفلکسی و غیره استفاده می شود. در بعضی از وسایل برای مثال سلول های خورشیدی هر چه توان جذب افزایش یابد کارایی سیستم زیاد می شود و در برخی وسایل بهتر است که توان انعکاسی بالا باشد، برای نمونه شیشه های رفلکسی. بنابراین مطالعه توان بازتاب، جذب و انتشار امواج الکترومغناطیسی در تیغه پلاسمای کوانتومی حائز اهمیت است. با تلفیق معادلات هیدرودینامیکی کوانتومی با معادلات ماکسول در حضور میدان مغناطیسی ضرایب انعکاس، عبور و جذب امواج الکترومغناطیسی از نانولایه که آنرا بصورت تیغه پلاسمایی کوانتومی در نظر گرفته ایم بدست آورده شده است. بطور واضح نشان داده شده است که با در نظر گرفتن جمله پتانسیل بوهم کوانتومی باعث پیدایش ضریب شکست کوانتومی برای موج لانگموئیر می شود که این ضریب شکست مشابه کلاسیکی ندارد. با استفاده از مقادیر عددی و با بهره گیری از نرم افزار متمتیکا ضرایب جذب در حالتهای گوناگون رسم شدند. روش ارائه شده ما را قادر می-سازد که در کاربردهای عملی با تنظیم میدان مغناطیسی خارجی یکنواخت به کنترل توان انعکاسی و یا جذب امواج الکترومغناطیسی در تیغه پلاسمایی کوانتومی بپردازیم.