03 خرداد 1403
عليرضا عبدي كيان

علیرضا عبدی کیان

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک نظری (پلاسما)
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه محاسباتی موج صوتی الکتروتنگشی تولید شده در عبور پالس لیزری TEM01 از داخل فیبر نوری
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شبیه سازی، صوت الکتروتنگشی،مد لیزری TEM01، معادله موج هیدرودینامیکی.
سال 1400
پژوهشگران مسعود رضوانی جلال ، علیرضا عبدی کیان

چکیده

در این مقاله، به محاسبه عددی تولید موج صوتی با مکانیسم الکتروتنگش در عبور پالس لیزراز داخل یک فیبر نوری پرداخته می شود. برای انجام مطالعات از معادله موج هیدرودینامیکی استفاده می گردد. فرض می شود که اختلال اولیه چگالی متناسب با توان دوم میدان الکتریکیباشد. برای مشاهده انتشار دو بعدی صوت از مد لیزریTEM01 استفاده می شود. با حل عددی معادله،فرکانس های صوتی تشدیدی تار نوری و ویژه توابع مربوطه به دست می آیند. با استفاده از قضیه بسط، انتشار عرضی موج صوتی با استفاده از یک برنامه متمتیکا مورد شبیه سازی قرار می گیرد. مشاهده می شود کهاکوهای صوتی تولیدشدهدر نقاط مختلف تاردارای ساختار زمانی متفاوت هستند.