03 خرداد 1403
عليرضا عبدي كيان

علیرضا عبدی کیان

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک نظری (پلاسما)
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی رشد نانوذرات حاصله از فرساب لیزری درون مایع با سازوکار باردارشدگی الکتریکی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فرساب لیزری درون مایع، مکانیسم رشد، باردارشدگی الکتریکی، حرکت مداری محدود.
سال 1400
پژوهشگران مسعود رضوانی جلال ، علیرضا عبدی کیان

چکیده

در این مقاله، به بررسی و شبیه سازی رشد نانوذرات بلوری در فرایند فرساب لیزریِ درون مایع پرداخته می شود. ابتدا مکانیسم های احتمالی رشد که شامل "چگالش هیدرودینامیکی" و"باردارشدگیِ الکتریکی"هستند، معرفی میشوند. سپس، با استفاده از نظریه "حرکت مداری محدود"معادلات دیفرانسیل حاکم بر رشددرسازوکار باردارشدگی الکتریکی (بدون در نظر گرفتن تبخیر سطحی) به دست می آیند. با حل عددی این معادلات در محیط های پلاسماییِبسیار داغ وپرچگال (که در فرساب لیزری درون مایع ایجاد می شوند) رشد نانوذره مورد شبیه سازی قرار می گیرد و حد بالایی که برای اندازه آن قابل حصول است به دست می آید. نتایج نشان می دهند کهاندازه نانوذرات با مکانیسم باردارشدگی الکتریکی نمی تواند بیشتر از nm 10 رشد داشته باشد.