03 خرداد 1403
عليرضا عبدي كيان

علیرضا عبدی کیان

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک نظری (پلاسما)
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اوتشار امواج الکتروستاتیک در تک لایه ی گرافن در حضور میدان مغىاطیسی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
معادلات هیدرو دینامیکی، گرافن، امواج الکتروستاتیک
سال 1395
پژوهشگران علیرضا عبدی کیان(استاد راهنما)

چکیده

در این پایان نامه، با استفاده از معادلات هیدرودینامیکی کوانتومی، به بررسی انتشار امواج الکترواستاتیک در تک لایه ی گرافن در حضور میدان مغناطیسی ثابت خارجی پرداخته شده است. در حالتی که میدان مغناطیسی اعمال شده با محور عمود بر صفحه گرافن زاویه می سازد، رابطه ی کلی پاشندگی انتشار امواج الکتروستاتیکی به دست آمده است. برای سادگی کار، در دو حالت مختلف وقتی میدان مغناطیسی عمود بر صفحه گرافن باشد (یعنی در راستای ) و وقتی که میدان مغناطیسی در صفحه یا مماس با صفحه گرافن باشد (یعنی در راستای ) روابط پاشندگی بدست آورده شده اند. با استفاده از مقادیر عددی، روابط پاشندگی برای دو حالت رسم شده اند. با رسم شکل ها، می توان فهمید که دو مد (بالا و پایین) وجود دارد که مشخص می شود که مد شاخه پایین نمی تواند برای، دو حالت میدان مغناطیسی، عددهای موج خاصی انتشار یابد.