03 خرداد 1403
عليرضا عبدي كيان

علیرضا عبدی کیان

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک نظری (پلاسما)
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی انتشار امواج الکترومغناطیسی در لایه تخت پلاسمای کوانتومی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
امواج الکترومغناطیسی، لایه تخت پلاسما، توان انعکاس، جذب و انتقال امواج الکترومغناطیسی
سال 1395
پژوهشگران علیرضا عبدی کیان

چکیده

بررسی انتشار امواج الکترومغناطیسی در پلاسما مسئله جالبی در مهندسی ارتباطات است. از پلاسما می توان به عنوان لایه ای پوششی، برای منعکس کردن، جذب کردن و انتقال دادن که در ارتباطات رادیویی، نجوم رادیویی و غیره کاربرد دارد، استفاده کرد. کاربردهای گسترده انتشار امواج الکترومغناطیسی در پلاسمای فشار اتمسفر با دمای پایین در ارتباطات راه دور، که پلاسما می تواند بعنوان جاذب یا منعکس کننده باشد، باعث گسترش آن شد. با توجه به اهمیت کاربردهای شفافیت در بره پلاسمای چگال، گرادو و استنفلو مکانیسمی در مورد شفافیت غیرخطی مطرح کردند و نشان دادند که بخش مهمی از تابش بخاطر برانگیخته کردن پارامتری امواج سطحی می تواند در بره نفوذ کند. سپس نشان دادند که در برخورد موج الکترومغناطیسی با بره، اگر چگالی بره بطور درست با زمان تغییر کند، انرژی منتقل شده می تواند بزرگتر از انرژی فرودی در بازه های زمانی محدود شود. در این طرح، ضرایب شکست موج عادی، موج دست چپ، و موج راست دست در حضور میدان مغناطیسی مورد بررسی قرار گرفته شده است. در پایان توان انعکاس، جذب و انتقال امواج الکترومغناطیسی در یک بره بدست می آید.