03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
بافت شناسی دستگاه گوارش بچه ماهی نورس آزاد دریای خزر از زمان تفریخ تا مراحل ابتدایی بعد از جذب کیسه زرده
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بافت شناسی، دستگاه گوارش، بچه ماهی نورس آزاد دریای خزر، کیسه زرده
سال 1392
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

در این تحقیق دستگاه گوارش بچه ماهی نورس آزاد دریای خزر از زمان تفریخ تا 15 روز بعد از جذب کیسه زرده (دوره 58 روزه) مورد مطالعه قرارگرفت. نمونه برداری از بچه ماهیان در فواصل 4 روزه انجام شده و دمای آب در این مرحله ºC9-7 ، میزان pH حدود 92/7-71/7 و دبی آب 3/0 لیتر در ثانیه اندازه گیری گردید. برای رنگ آمیزی بافت های تهیه شده از بچه ماهیان از روش هماتوکسیلین – ائوزین استفاده شد. نتایج نشان داد که در اولین روز تفریخ دستگاه گوارش بصورت یک لوله باریک و ابتدایی بوده و سپس در روز 12 چین خوردگی های داخل آن بیشتر شده و شکل تکامل یافته ای به خود گرفته بود. در روز 24 بعد از تفریخ دهان کاملاً باز شده و در روز 43 بعد از تفریخ همزمان با جذب کامل کیسه زرده، روده کاملاً شکل گرفته و غذا در داخل آن مشاهده شد که نشان دهنده شکل گیری قدرت هضمی در بچه ماهیان است. در روز 58 سلولهای جامی شکل در ساختار روده و معده کاملاً مشخص بوده و کبد نیز بعنوان بزرگترین غده دستگاه گوارش شکل گرفته بود.