03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی سطوح مختلف ژلاتین با فسفر بالای استحصال شده از پوست گاو بعنوان منبع آلی فسفر در جیره های جوجه گوشتی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ژلاتین استخوان گاوی، فراسنجه های استخوانی، فسفر، فعالیت آنزیم های روده ای
سال 1397
پژوهشگران عباس زمانی(استاد راهنما)

چکیده

در این مطالعه ژلاتین استخوان گاوی (GCB)، غنی از فسفر بوده و بعنوان منبعی از پروتئین فسفر با کیفیت شناخته شده است. بنابراین اگر در جیره جوجه های گوشتی استفاده شود میتواند موجب بهبود مقاومت استخوان ها، پلاسما و فعالیت های فسفاتار گوارشی، هضم بهتر فسفر و در نهایت عملکرد جوجه های گوشتی شود. برای این منظور دی کلسیم فسفات موجود در جیره کنترل ذرت - سویا با 12، 24 و 36 گرم بر کیلوگرم در یک مطالعه کاملا تصادفی در 4 گروه آزمایشی جایگزین شد. هر تیمار شامل 4 تکرار و هر تکرار شامل 8 جوجه بود. در طول دوره وزن بدن جوجه ها و خوراک مصرفی آنها، کنسانتره فسفر و کلسیم پلاسما در کنار پلاسما و میزان فعالیت آلکالین فسفاتاز گوارشی اندازه گیری شد. در 14 و 28 روزگی فعالیت آنزیم های تریپسین، آلفا آمیلاز، لیپاز و پروتئاز کل اندازه گیری شد. در 14، 28 و 42 روزگی خاکستر درشت نی محتوای کلسیم و فسفر و نیز مقاومت استخوانها اندازه گیری شد. همچنین قابلیت هضم فسفر در 42 روزگی اندازه گیری شد. وزن بدن و مصرف غذا تفاوت آشکاری بین تیمارهای کنترل و رژیم غذایی 12 و 36 گرم بر کیلگرم از GCB ملاحظه نشد در حالیکه خاکستر و طول درشت نی با مصرف GCB افزایش نشان داد. کلسیم درشت نی و محتوای فسفر تنها با افزودن GCB در 14 روزگی افزایش نشان داد. همچنین در اثر افزودن GCB فعالیت های فسفاتاز قلیایی گوارشی و انزیم تریپسین به ترتیب افزایش و کاهش یافت. قعالیت آنزیم آلفا آمیلاز برای جیره های 12 و 24 گرم بر کیگوگرم کاهش و برای جیره 36 گرم بر کیلوگرم افزایش نشان داد. در طول دوره آزمایش با افزایش مقدار GCB مقدار هضم فسفر افزایش و طول ایلئوم کاهش نشان داد. نتایج این بررسی نشان میدهد که فسفر محوای ژلاتین میتواند تاثیر قابل ملاحظه ای بر بهبود خصوصیات استخوان و هضم فساتاز داشته و بنابراین میتواند جایگزین مناسبی برای فسفر محتوای مواد غیر ارگانیک در جیره جوجه های گوشتی باشد.