07 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر انجماد در تغییرات ترکیب اسیدهای آمینه و برخی شاخص های کیفی میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) پرورشی طی نگهداری در سردخانه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ارزیابی حسی؛ آب چک؛ انجماد؛ میگو؛ نگهداری در سردخانه
سال 1394
مجله شیلات
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

در این مقاله اثر مدت زمان نگهداری (شش ماه) در سردخانه (دمای oC18-) در پروفیل اسیدهای آمینه همچنین، ویژگی های کیفی میگوی وانامی پرورشی بررسی شد. نتایج نشان داد که نگهداری در سردخانه باعث تغییر اسیدهای آمینه می شود به طوری که، اسیدهای آمینة ضروری دچار کاهش معنی داری شدند (05/0>P). دربارة اسیدهای آمینة غیرضروری، فقط میزان اسیدهای آمینة گلیسین و تیروزین تغییر نکرد (05/0