03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
اسیدهای چرب بعنوان نشانگر زیستی در مطالعات زیست محیطی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اسید چرب، زنوبیوتیک، محیط آبی، نشانگر زیستی
سال 1398
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

با پیشرفت جوامع و توسعه فعالیت های صنعتی انواع مختلفی از زنوبیوتیک ها تولید شده است که با رهاسازی در محیط های آبی اثرات نامطلوبی بسته به سمیت و غلظت آنها در پی داشته است. با توجه به هزینه بالای سنجش غلظت این ترکیبات و عدم وجود دقت کافی در بررسی اثرات آنها، امروزه استفاده از نشانگرهای زیستی بطورگسترده مورد استفاده می باشد. از مهمترین این نشانگرها می توان به شاخص کبدی، شاخص گناد، متالوتیونئین، فعالیت EROD، Micronuclei، آنزیم های آنتی اکسیدانی (مانند کاتالاز، سوپراکساید دسموتاز و غیره) اشاره نمود. یکی از مهمترین ترکیباتی که می تواند بعنوان یک شاخص زیستی مدنظر قرار گیرد چربی ها و واحدهای تشکیل دهنده آنها بنام اسیدهای چرب هستند که عملکردهای مختلفی از نظر زیستی داشته و نقش بسیار مهمی در فیزیولوژی بدن آنها ایفا می کنند. در مطالعات متعدد واکنش گونه های مختلف ماهیان به سمیت ترکیبات شیمیایی(مانند آفت کشها، فلزات و غیره) موجود در محیط های آبی آلوده از طریق نشانگرهای زیستی مختلف گزارش شده است. توجه به نقش مهم اسیدهای چرب در بدن و ارتباط آنها با سمیت ترکیبات شیمیایی و بویژه ژن های دخیل در این موضوع میتواند استفاده از آنها را بعنوان یک نشانگر زیستی مهم در مطالعات زیست محیطی مطرح نماید.