03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد داروهای گیاهی در بیهوشی ماهیان
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها
بیهوشی، داروهای گیاهی، عوارض جانبی، ماهیان
سال 1398
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

بیهوشی ابزار بسیار مهمی در مطالعات شیلاتی می باشد و در حال حاضر روش های گوناگونی برای تسکین و کاهش استرس در ماهیان استفاده می شود. با توجه به طیف وسیع کاربرد بیهوشی در ماهیان، نیاز به داروهای بیهوش کننده مناسب و قابل دسترس احساس می شود. در سال های اخیر تحقیقات زیادی در زمینه داروهای بیهوش کننده و ارزیابی اثر آنها بر فیزیولوژی ماهی صورت گرفته که می توان به تریکائین متان سولفونات (MS222)، 2 فنوکسی اتانول، متومیدات، اتومیدات ، لیدوکائین و ... اشاره نمود. امروزه بدلیل اثرات سوء مواد بیهوش کننده شیمیایی بر سلامت انسان و ماهی و امکان مقاومت دارویی و عدم تاثیر مناسب این داروها بر ماهیان، محققان در تلاش برای دستیابی به بیهوش کننده هایی هستند که ضمن موثر بودن، دارای کمترین اثرات جانبی بوده و در عین حال ارزان و قابل دسترس باشند. بر این اساس در سال های اخیر تحقیقاتی در زمینه انتخاب و عرضه اینگونه مواد بیهوش کننده صورت گرفته است که عمدتاً تاکید بر استفاده از منابع گیاهی بوده است. با توجه به غنای اکولوژیکی ایران و سابقه فرهنگ استفاده از گیاهان بومی و همچنین صرفه اقتصادی و عوارض جانبی کمتر این نوع مواد، داروهای گیاهی در اولویت قرار دارند. در این مطالعه سعی شده است مهمترین منابع گیاهی مورد استفاده در بیهوشی ماهیان مورد بررسی قرار گیرد.