03 خرداد 1403
عباس زماني

عباس زمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه علوم و مهندسی شیلات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی - شیلات
تلفن: +988132355330
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و ارزیابی سامانه تحویل دارو بر پایه پلیمر زیست تخریب پذیر (polycaprolactone (PCL و هیدروژل حاصل از غضروف فیل ماهی (Huso huso)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
میکرو پارتیکل، امولسیون دوگانه، هیدروژل، PCL، BSA
سال 1399
مجله علوم و فنون شیلات
پژوهشگران عباس زمانی

چکیده

فناوری رهایش کنترل شده داروهای پروتئینی و پپتیدی از ذرات زیست تخریب پذیر به عنوان یک حوزه برجسته جهت غلبه بر مشکلات مرتبط با فرمولاسیون ماکرومولکول ها ظهور کرده است. هدف از تحقیق حاضر ساخت میکرو ذرات بارگذاری شده با پروتئین با استفاده از پلیمر زیست تخریب پذیر PCL و هیدروژل حاصل از غضروف فیل ماهی و BSA به عنوان داروی مدل برای داروهای پروتئینی و پپتیدی نظیر GnRH بود. در این مطالعه روش امولسیون دوگانه به عنوان یکی از مناسب ترین روش های تهیه سامانه تحویل دارو برای پروتئین های محلول در آب انتخاب گردید. در تهیه امولسیون اول از اولتراسونیک و در امولسیون دوم از همزن مکانیکی استفاده گردید. در این مطالعه 3 گروه شامل گروه 1(PCL/hydrogel/BSA)، گروه 2(PCL/BSA) و گروه 3(PCL/Alginate/BSA) به عنوان سامانه تحویل دارو تهیه گردید. نتایج نشان داد شکل ذرات در همه گروه ها کروی بوده و ذرات بصورت منفرد در محیط آبی پراکنده شده بودند. همچنین مقایسه میانگین اندازه ذرات نشان داد ذرات تهیه شده در گروه 1 بطورمعنی داری نسبت به سایر گروه ها اندازه کوچکتری داشتند بر اساس نتایج به دست آمده کارآیی انکپسوله شدن BSA در گروه 1 به طور معنی داری بالاتر از سایر گروه ها بود؛ درحالیکه گروه 2 کمترین درصد انکپسوله شدن را نشان داد. بر اساس نتایج به دست آمده، هیدروژل تهیه شده از غضروف فیل ماهی استفاده شده در گروه 1 می تواند برای تهیه سیستم تحویل داروهای پروتئینی و پپتیدی پیشنهاد گردد.