01 تیر 1403
بهمن حياتي

بهمن حیاتی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی-آنالیز
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

مشخصات پژوهش

عنوان
Generalized n-Derivations in Non-Archimedean Banach Algebras
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
non-Archimedean Banach module; non-Archimedean Banach algebra; n-Jordan derivation; n-derivation of order m
سال
2022
مجله Thai Journal of Mathematics
پژوهشگران بهمن حیاتی ، حمید خدائی

چکیده

We have a verification on the behavior of almost generalized n-derivations from non-Archimedean Banach algebras into non-Archimedean Banach modules and give some applications of our results.