01 تیر 1403
بهمن حياتي

بهمن حیاتی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی-آنالیز
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

مشخصات پژوهش

عنوان
انتخاب های توابع مجموعه مقدار محدب تعمیم یافته
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
توابع مجموعه-مقدار محدب، شمول، قانون حذف رادستروم، انتخاب، دینامیک های مجموعه-مقدار.
سال 1398
پژوهشگران بهمن حیاتی(استاد راهنما) ، حمید خدائی(استاد مشاور)

چکیده

در این پایان نامه، براساس مقاله خدائی [ 13 ]، وجود انتخابی منحصربفرد از توابع مجموعه-مقدار محدب که در برخی شمول های مجموعه-مقدار تعمیم یافته صدق می کند، را تعیین می کنیم. هم چنین با استفاده از قانون حذف رادستروم و نتیجه اصلی پیسچک [ 23 ]، نتایج پارک و همکاران در [21] را تحت فرض های ضعیف تر گسترش می دهیم. در آخر، کاربردهایی از دینامیک های مجموعه-مقدار را ارائه می دهیم.