12 مهر 1401
داود محمد رضائي

داود محمد رضائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی-شیلات
تلفن: 081-33339840 (447)
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر جلبک اسپیرولینا به عنوان یک مکمل بر عملکرد رشد کپور معمولی (Cyprinus carpio
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اسپرولینا، شاخص های رشد و کپور ماهی
سال 1398
پژوهشگران داود محمد رضائی

چکیده

جلبک ها ازترکیبات غذایی نو ظهور هستند که به دلایل خواص و ویژگی های غذایی خاص امروزه در صنایع مختلف به عنوان پروبیوتیک مصرف می شوند. پودر جلبک اسپرولینا به عنوان یکی از منابع گیاهی با قابلیت تولید متراکم و ارزش غذایی مناسب می تواند نقش مهمی در زمینه توسعه و بهبود جیره های غذایی آبزیان ایفا کند. به منظور بررسی اثرات پودر جلبک اسپرولینا بر عملکرد رشد، بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی (میانگین وزنی 1/. ±16 گرم) با سطوح مختلف پودر اسپرولینا (5، 10 و 15 درصد) بر حسب درصد جیره به مدت 8 هفته تغذیه شدند. پس از اتمام دوره تغذیه ای ماهیان بیومتری شده و شاخص های رشد بر اساس فرمول های مربوطه سنجیده شد. نتایج نشان داد ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی سطح پودر جلبک اسپرولینا 5 درصد از نظر بهبود شاخص های رشد به لحاظ آماری اختلاف معنی داری با سایر تیمار ها داشتند. در حالی که شاخص احشاء و طول روده در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی سطح 10 درصد در مقایسه با سایر تیمار ها بالاتر بود. بر اساس نتایج حاصله استفاده از پودر جلبک در جیره غذایی بچه کپور ماهیان به میزان 5 درصد می تواند سبب بهبود عملکرد شاخص های رشد در این ماهی گردد. مطابق گزارشات اسپیرولینا به عنوان یک مکمل خوب برای بچه ماهیان شناخته شده است. از این رو مصرف پودر اسپیرولینا در جیره غذایی با درصد مناسب منجر افزایش رشد بیشتر و کاهش ضایعات تغذیه ای خواهد شد.