05 مهر 1400
داود محمد رضائي

داود محمد رضائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی-شیلات
تلفن: 081-33339840 (447)
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر جنیستئین و بتاسیتوسترول بر بافت تخمدان مولدین ماهی سفید در زمان مهاجرت تولید مثلی (Rutilus Kutum)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فیتواستروژن، استروئیدهای جنسی، قطر تخمک، بافت تخمدان و ماهی سفید
سال 1398
پژوهشگران داود محمد رضائی

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی اثرات احتمالی جنیستئین و بتاسیتوسترول بر ظرفیت تولید مثلی مولدین ماده ماهی سفید در زمان مهاجرت به رودخانه ها جهت تخم ریزی انجام شد. به این منظور ماهیان به طور مجزا در معرض 3 سطح جنیستئین و 3 سطح بتاسیتوسترول با غلظت های (500، 50 و 10 نانوگرم بر لیتر) قرار گرفتند. پس از 21 روز در معرض قرار گیری سطح هورمون های 17 بتا-استرادیول و تستوسترون در خون اندازه گیری و وضیعت بافت تخمدان بررسی گردید. نتایج سطح پایین تر هورمون 17بتا-استرادیول در مقایسه با گروه شاهد را در مولدین در معرض بتاسیتوسترول نشان داد. در حالیکه در مولدین تحت تاثیر غلظت های مختلف جنیستئین، سطح 17بتا-استرادیول در سرم خون افزایش یافت. مقایسه وضیعت بافت تخمدان در تیمارهای مختلف نشان داد که تخمک ها عمدتاً در مراحل دو و سه رسیدگی جنسی قرار داشته و تنوع اندازه تخمک تحت تاثیر غلظت های مختلف ترکیبات فیتواستروژنی قرار دارد. در پایان مطالعه حاضر نشان داد جنیستئین و بتاسیتوسترول در غلظت های بالا در زمان مهاجرت ماهی سفید می تواند هم سو با برخی تغییرات هورمون های استروئیدی جنسی به ویژه 17بتا-استرادیول سبب تغییر ساختار تخمدان و توسعه تخمک شود.