12 مهر 1401
داود محمد رضائي

داود محمد رضائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی-شیلات
تلفن: 081-33339840 (447)
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر پودر گل میخک بر عملکرد رشد و ترکیب لاشه بچه ماهی انگشت قد )Cyprinus carpio( کپور معمولی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
گل میخک، شاخص های رشد، کیفیت لاشه و کپور معمولی
سال 1398
پژوهشگران داود محمد رضائی

چکیده

در این مطالعه به منظور بررسی اثرات پودر گل میخک بر عملکرد رشد و کیفیت لاشه، بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی (میانگین وزن 20/16 گرم) با سطوح مختلف گل میخک (2، 4 و 6 درصد) بر حسب درصد جیره و تیمار شاهد به مدت 8 هفته تغذیه شدند. پس از اتمام دوره، ماهیان بیومتری شده و شاخص های رشد و کیفیت لاشه سنجیده شد. نتایج نشان داد در بین تیمارهای پودر گل میخک بهترین شاخص ها در تیمار 4 درصد به دست آمد، هرچند در تیمار شاهد شاخص رشد و کیفیت لاشه در مقایسه با کلیه تیمارهای گل میخک بالاتر بود. بر اساس نتایج، استفاده از پودر گل میخک در جیره غذایی بچه کپور ماهیان تاثیری بر بهبود عملکرد شاخص های رشد ندارد.