07 اسفند 1402
ابراهيم محمدي منش

ابراهیم محمدی منش

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- کیلومتر 4 جاده اراک- پردیس دانشگاه ملایر- دانشکده علوم- گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 081-32355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی خواص ساختاری و الکترونی گرافن دولایه پیچ خورده با ناخالصی مس بعنوان حسگر اکسیژن
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مس، نظریه تابعی چگالی اکسیژن، گرافن دولایه پیچ خورده.
سال 1401
مجله نانو مقیاس
پژوهشگران ابراهیم محمدی منش

چکیده

گرافن دو لایه پیچخورده هنگامی تشکیل میشود که دو لایه گرافن در یک زاویه کوچک پیچخورده باشند. در این مقاله ساختار الکترونی، مکانیسم جذب، چگالی حالات الکترونی، چگالی حالات جزئی، فرایند انتقال بار، ساختار نواری و زمان بازیابی گرافن دو لایه پیچخورده با و بدون ناخالصی مس برای شناسایی اکسیژن مورد بررسی قرار گرفته است. تغییرات انرژی ، انرژی جذب، افزایش سطح زیر نمودارهای چگالی حالات الکترونی موید افزایش ویژگی حسگری گرافن دو لایه پیچخورده با ناخالصی مس است. همچنین، نتایج نشان داد نیمرسانای گرافن دو لایه پیچخورده با ناخالصی مس با جذب اکسیژن ویژگی رسانایی پیدا میکند. از سوی دیگر، نتایج محاسبه شده برای زمان بازیابی گرافن دو لایه پیچخورده با ناخالصی مس نشان میدهد، جذب اکسیژن بر این ساختار ثبات بیشتری در مقایسه با گرافن دو لایه پیچخورده دارد. بر این اساس ترکیب گرافن دو لایه پیچخورده با ناخالصی مس برای کاربردهای حسگری در دماهای بالاتر از دمای اتاق و گرافن دو لایه پیچخورده در دماهای کمتر از دمای اتاق معرفی میشوند. دمای کاری حسگر اکسیژن برای گرافن دو لایه پیچ خورده 60 کلوین با زمان کاری 28 ثانیه و برای گرافن دو لایه پیچ خورده با ناخالصی مس 1600 کلوین با زمان کاری 118 ثانیه بدست آمد.