07 اسفند 1402
ابراهيم محمدي منش

ابراهیم محمدی منش

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- کیلومتر 4 جاده اراک- پردیس دانشگاه ملایر- دانشکده علوم- گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 081-32355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و مشخصهیابی نانوحامل GO2/SiO4/O3Fe در دارورسانی کورکومین
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
روش عملیات گرمایی، نانوحامل، مگنتیت، اکسید گرافن، کورکومین، دارورسانی
سال 1402
مجله علم و مهندسی سرامیک
پژوهشگران ابراهیم محمدی منش

چکیده

در این مطالعه، نانوکامپوزیتهای GO2/SiO4/O3Fe به عنوان نانوحامل پاسخگو به pH، جهت بارگیری و آزادسازی داروی ضدسرطان کورکومین مورد بررسی قرار گرفت. این نانوذرات به روش عملیات گرمایی سنتز و با استفاده از تکنیکهای VSM، FTIR، SEM، visible-UV، EDX و TEM مشخصهیابی و خواص دارورسانی آن بررسی شد. اندازه نانوکامپوزیتهای GO2/SiO4/O3Fe برابر 56 نانومتر به دست آمد. نتایج XRD برای این ساختار، وجود فازهای بلوری، مکعبی و تتراگونال با اندازه بلورک های 14/79 نانومتر و نتایج VSM رفتار فرومغناطیس در دمای اتاق را نشان داد. نتایج آنالیز FTIR و تصاویر SEM قبل و بعداز بارگذاری دارو، عاملدار شدن نانوکامپوزیتها با کورکومین را تایید کرد. ظرفیت بارگذاری کورکومین بر سطح نانوکامپوزیت 19/21 درصد به دست آمد. رهایش کورکومین از نانوحاملها با تغییر pH از 7/4 به 4/8 به ترتیب از 28 درصد به 68 درصد افزایش یافت. نتایج MTT نشان داد نانوحاملها به طور قابل توجهی بر روی سلولهای سرطانی 87U به صورت وابستهبهدوز سمی هستند، درحالی کهبرایسلولهای انسانی فیبروبلاست نسبتاً ایمن هستند.