07 اسفند 1402
ابراهيم محمدي منش

ابراهیم محمدی منش

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- کیلومتر 4 جاده اراک- پردیس دانشگاه ملایر- دانشکده علوم- گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 081-32355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه نظری ساختار الکترونی نانوسنسورهای روی و اکسیدروی- گرافن و شناسایی گاز دی اکسید کربن
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانو سنسور، گرافن، اکسید روی
سال 1395
پژوهشگران ابراهیم محمدی منش

چکیده

در این مقاله، صفحات گرافن آلاییده شده به روی و اکسید روی برای شناسایی گاز دی اکسید کربن به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است. برای نانو حسگرهای روی - گرافن و اکسید روی - گرافن، فرآیند جذب، چگالی حالت های انرژی و جمعیت بار با استفاده از نظریه تابعی چگالی محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که با جذب روی و اکسید روی بر گرافن قابلیت این ترکیب برای شناسایی گاز دی اکسید کربن به شدت افزایش می یابد. همچنین بر اساس این محاسبات، تفاوت قابل ملاحظه ای در چگالی حالت های انرژی پیکربندی های روی - گرافن و اکسید روی- گرافن بعد از جذب دی اکسید کربن مشاهده شد.