07 اسفند 1402
ابراهيم محمدي منش

ابراهیم محمدی منش

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- کیلومتر 4 جاده اراک- پردیس دانشگاه ملایر- دانشکده علوم- گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 081-32355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه نظری نانوحسگر Zn-GS برای شناسایی H2S
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانوحسگر، سولفید هیدروژن
سال 1395
پژوهشگران ابراهیم محمدی منش

چکیده

در این مقاله، شناسایی گاز سولفید هیدروژن با استفاده از نانوساختار صفحات گرافن آلاییده به روی مطالعه شد. در این مجموعه از محاسبات مکانیسم جذب، ساختار الکترونی، چگالی حالت های انرژی و فرایند انتقال بار برای پیکربندی های مختلف حاصل از جذب سولفید هیدروژن بر نانوساختار روی- گرافن مطالعه شد. همه محاسبات با استفاده از نظریه تابعی چگالی و روش DFT-GGA انجام شد. نتایج نشان می دهد که نانوساختار روی- گرافن قابلیت استفاده برای شناسایی گاز دارد. این ساختار می تواند به عنوان یک نانوحسگر برای شناسایی این گاز استفاده شود