07 اسفند 1402
ابراهيم محمدي منش

ابراهیم محمدی منش

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- کیلومتر 4 جاده اراک- پردیس دانشگاه ملایر- دانشکده علوم- گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 081-32355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه رسانندگی الکتریکی نانوحسگر ZnO-GS برای شناسایی H2S، CO2 و CH4 در دمای اتاق
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
رسانندگی الکتریکی، نانوحسگر، سولفید هیدروژن
سال 1395
پژوهشگران ابراهیم محمدی منش

چکیده

در این مقاله، شناسایی متان، دی اکسید کربن و سولفید هیدروژن با استفاده از نانوساختار حاصل از صفحات گرافن آلاییده شده به اکسید روی مطالعه شد. رسانندگی الکتریکی نانو ساختار ZnO-GS در دمای اتاق قبل و بعد از جذب H2S، CO2 و CH4 بررسی شد. نتایج نشان می دهد که در دمای اتاق رسانندگی الکتریکی حسگر افزایش می یابد با جذب این گازها که می توان از آن برای شناسایی متان، دی اکسید کربن و سولفید هیدروژن استفاده کرد.