07 اسفند 1402
ابراهيم محمدي منش

ابراهیم محمدی منش

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- کیلومتر 4 جاده اراک- پردیس دانشگاه ملایر- دانشکده علوم- گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 081-32355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
جذب سطحی CuO و Cu2O بر صفحه گرافن به عنوان یک نانوسنسور برای شناسایی H2S در دمای اتاق
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانو سنسور، گرافن، اکسید مس
سال 1394
پژوهشگران ابراهیم محمدی منش

چکیده

در این پژوهش، فرآیند جذب و رسانندگی الکتریکی نانوحسگرهای CuO-GS و Cu2O-GS برای شناسایی گاز سولفید هیدروژن در دمای اتاق بررسی شده است. محاسبات بر پایه نظریه تابعی چگالی انجام شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از محاسبات، رسانندگی الکتریکی ساختارهای بهینه CuO-GS و Cu2O-GS بعد از جذب گاز H2S تغییرات محسوسی در دمای اتاق از خود نشان می دهند. بر این اساس این ترکیبات در شرایط عادی و در دمای اتاق قابلیت بالایی برای شناسایی گاز H2S در مقایسه با گرافن خالص دارند. نتایج حاضل از محاسبات تطابق بسیار خوبی با نتایج مطالعات تجربی دارد.