07 اسفند 1402
ابراهيم محمدي منش

ابراهیم محمدی منش

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- کیلومتر 4 جاده اراک- پردیس دانشگاه ملایر- دانشکده علوم- گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 081-32355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
محاسبه انرژی گاز الکترونی با استفاده از روشLOCV و مقایسه آن با روش SQ
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
گاز الکترونی
سال 1397
پژوهشگران ابراهیم محمدی منش

چکیده

گاز الکترونی یکی از سیستم های بس ذره ای جداب در فیزیک است. الکترون های آزاد داخلی فلزات یک نمونه عینی برای یاین سیستم ها می باشد. در این مقاله ما انرژی بر واحد ذره را با استفاده از روش وردشی با پایین ترین مرتبه قید محاسبه کردیم. در نهایت نتایج خود را با روش های دیگر مانند کوانتش دوم مقایسه نمودیم.