07 اسفند 1402
ابراهيم محمدي منش

ابراهیم محمدی منش

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- کیلومتر 4 جاده اراک- پردیس دانشگاه ملایر- دانشکده علوم- گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 081-32355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مکانیسم رفتار مقاومت دیفرانسیلی منفی، تعیین فاکتور اتلاف گرما و انرژی فعالسازی الکتریکی شیشه ها ی Ag2O- TeO2- V2O5 در میدان های الکتریکی قوی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
میدان الکتریکی قوی
سال 1397
پژوهشگران داریوش سوری ، ابراهیم محمدی منش

چکیده

در کار حاضر، نمونه های توده ای آمورف xAg2O-40TeO2-(60-x)V2O5با درصدهای مولی متفاوتAg2O (40≥ x≥0) به روش سرمایش سریع مذاب ساخته شدند. با استفاده از پراش پرتو X، نمونه ها از لحاظ ساختاری مورد بررسی قرارگرفتند و اثر میدان الکتریکی قوی بر رسانش الکتریکی نمونه ها، با بهره گیری از پیکربندی الکترودی گاف گونه بررسی شد. رسانش الکتریکی نمونه ها در میدان های الکتریکی ضعیف، به صورت اهمی و در میدان های الکتریکی قوی، رفتاری غیر اهمی از خود نشان می دهد. نتایج بدست آمده از مطالعه ی منحنی های مشخصه ی ولتاژ- جریان، افزایش چگالی جریان الکتریکی را همراه با افزایش انحراف از قانون اهم نشان می دهد. رفتار غیر اهمی در نمونه های مذکور نشان دهنده رفتار مقاومت دیفرانسیلی منفی بوده و در میدانهای الکتریکی در حدود V/cm 104 اتفاق می افتد. با توجه به اثر گرمای ژول در فیلمان جریان الکتریکی، مدل الکتروگرمایی برای این نمونه ها در نظر گرفته شده و فاکتور اتلاف گرما در نمونه و انرژی فعالسازی الکتریکی بدست آمده اند.