07 اسفند 1402
ابراهيم محمدي منش

ابراهیم محمدی منش

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- کیلومتر 4 جاده اراک- پردیس دانشگاه ملایر- دانشکده علوم- گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 081-32355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه جذب و هدایت الکتریکی نانوساختارهای اکسید مس- گرافن و اکسید روی-گرافن برای شناسایی گلوکز
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
گلوکز، حسگر، اکسید مس- گرافن، اکسید روی- گرافن، هدایت الکتریکی
سال 1399
مجله نانو مقیاس
پژوهشگران ابراهیم محمدی منش

چکیده

در این مقاله، جذب و هدایت الکتریکی نانوساختارهای اکسید مس- گرافن و اکسید روی- گرافن برای ساخت حسگر غیر آنزیمی گلوکز مورد بررسی قرار گرفت. محاسبات بر پایه نظریه تابعی چگالی انجام شد. نتایج محاسبات نشان داد گلوکز به خوبی بوسیله نانوساختارهای اکسید مس- گرافن و اکسید روی- گرافن جذب می شود. همچنین، این نتایج نشان داد که هدایت الکتریکی نانوساختار اکسید مس- گرافن بعد از شناسایی گلوکز افزایش می یابد. این در حالی است که جذب گلوکز بر اکسید روی- گرافن باعث کاهش هدایت الکتریکی نانوساختار می شود. کار ارائه شده نشان می دهد، نانوساختارهای اکسید مس- گرافن و اکسید روی- گرافن می توانند به عنوان واسطه الکترونی فعال و کارآمدی برای ساخت حسگرهای گلوکز غیر آنزیمی عمل کنند.