01 خرداد 1403
حامد بحيرايي

حامد بحیرایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک حالت جامد
تلفن: 09376003569
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر ضخامت لایه ضد بازتاب برعملکرد سلول سیلیکونی نسل جدید به واسطه شبیه سازی الکترو-اپتیکی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
FDTD، سلول سیلیکونی، شبیه سازی الکترو-اپتیکی
سال 1400
پژوهشگران حامد بحیرایی

چکیده

با توجه به اهمیتی که نسل جدید سلول های سیلیکونی لایه نازک دارند روشهای دام اندازی نور برجسته تر شده است. استفاده از لایه های ضد بازتاب یکی از روشهای بهبود عملکرد یک سلول می باشد. در این پژوهش بنابر تئوری مساله و محدودیت های فناوری، لایه های نیترید سیلیکون جهت لایه ضد بازتاب انتخاب گردید. سپس ضخامت این لایه با روش FDTD به گونه ای شبیه سازی شد که به ترتیب بتواند در طول موج های جداگانه nm 400،nm 600 و nm 800 کمترین بازتاب از سلول سیلیکونی لایه نازک (3 میکرمتر) را داشته باشد. در ادامه بواسطه ضریب جذبی سیلیکون و شدت طیفی AM1.5 خورشید، چگالی طیفی الکترون-حفره ایجاد شده در لایه فعال به ازای سه ضخامت قبلی به صورت جداگانه شبیه سازی شد. با استفاده از داده های قسمت قبلی و معادلات حاکم بر دینامیک حامل ها، منحنی J-V نمونه ها در قسمت الکتریکی این بررسی، شبیه سازی گردید. این محاسبات برای سلول بدون لایه ضدبازتابی ( سلول استاندارد) جهت مقایسه تکرار شد. نتایج الکترو-اپتیکی شبیه سازی نشان داد که ضخامت nm 73 با بیشترین مقدار جریان مدار کوتاه (mA/cm2 24.2)، مقدار بهینه ضخامت لایه ضد بازتابی است.