01 خرداد 1403
حامد بحيرايي

حامد بحیرایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک حالت جامد
تلفن: 09376003569
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر کبالت بر ویژگی های ساختاری و الکترومغناطیس نانو پودرهای فریت Mg Zn
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نانوساختار، سل – ژل احتراقی، فریت، مغناطش، نفوذپذیری
سال 1395
پژوهشگران حامد بحیرایی(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش، روش سل – ژل احتراقی برای تهیّه ی نانو پودرهای مغناطیسی فریت MgZn آلایش یافته با یون های Co2+ مورد استفاده قرار گرفته است. نانو پودرهای تولید شده با آلایش های متفاوت، به صورت حلقه هایی فشرده شدند و مورد تف جوشی قرار گرفتند. برای بررسی ویژگی های ساختاری و میکروساختاری نمونه های تولید شده از دستگاه های XRD، FT-IR و FE-SEM استفاده شد. همچنین برای بررسی ویژگی های مغناطواستاتیکی و مغناطودینامیکی سرامیک های تف جوشی شده، دستگاه های VSM و LCR meter مورداستفاده گرفتند. نتایج نشان دادند که پودر های تولید شده دارای ساختار بلوری اسپینلی هستند و هیچ گونه ناخالصی در آن ها دیده نمی شود. تصویرهای FE-SEM نشان دادند که متوسط اندازه ی ذرّات در حدود nm 80 است. نتایج VSM نشان دادند که نمونه ی 15/0=x بیشترین مقدار مغناطش اشباع و کمترین مقدار زاویه یافت-کیتل را دارد.