01 خرداد 1403
حامد بحيرايي

حامد بحیرایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک حالت جامد
تلفن: 09376003569
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر مواد کمک پخت بر ویژگی های الکترومغناطیسی نانوساختارهای فریت MgCuZn
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
نانوذرات، فریت، نفوذپذیری، اسپینل، دمای کوری
سال 1396
پژوهشگران حامد بحیرایی

چکیده

فریت های اسپینلی در دسته مواد مغناطیسی نرم قرار می گیرند. از آنجایی که نفوذپذیری این نوع از مواد مغناطیسی نسبتاً بالا است از آن ها به طور گسترده در صنایع الکترونیک استفاده می شود. هنگامی که یک مدار الکتریکی که شامل یک سرامیک فریتی است در معرض میدان الکترومغناطیسی با فرکانس بالا قرار می گیرد، به دلیل مقاومت الکتریکی بالا جریان های گردابی (جریان های فوکو) بسیار کمی در آن القا می شود. این امر سبب می شود که اتلاف کمتری در سیستم های االکترونیکی ایجاد شود. از این رو، امروزه دستیابی به فریت های با کیفیت با نفوذپذیری مغناطیسی و مقاومت الکتریکی بالا، از اهداف پژوهشگران به خصوص در حوزه صنایع الکترونیک می باشد. در پژوهش پیش رو، نانوپودرهای فریت منیزیم-مس-روی با استفاده از روش سل – ژل احتراقی تهیه شدند. پودرهای تولید شده با مقادیر درصد وزنی متفاوت x برابر با 00/0، 25/0، 50/0، 75/0 و 1 از اکسید بیسموت (Bi2O3) مخلوط و به صورت حلقه هایی فشرده شدند. به منظور انجام فرایند تف جوشی حلقه های تولید شده درون کوره الکتریکی قرار داده شدند. پس از مرحله ی تف جوشی، تأثیر میزان Bi2O3 بر ویژگی های ساختاری، میکروساختاری و مغناطیسی سرامیک های تهیّه شده مورد مطالعه قرار گرفت. برای بررسی ویژگی های ساختاری و میکروساختاری نمونه های تولید شده از دستگاه های XRD و SEM استفاده شد. برای بررسی ویژگی های مغناطواستاتیکی و مغناطودینامیکی سرامیک های تف جوشی شده، دستگاه های VSM، LCR meter و Impedance Analyzer مورداستفاده گرفتند. نتایج نشان دادند افزودن Bi2O3 به نمونه ها افزایش قابل ملاحظه ای در مقادیر چگالی جرمی، مغناطش اشباع و نفوذپذیری مغناطیسی نسبت به نمونه خالص داشته است. همچنین با افزایش مقدار Bi2O3 در ترکیب مقادیر ذکر شده به تدریج کاهش می یابند؛ به طوری که نمونه با 25/0 درصد وزنی بیشترین مقدار چگالی، مغناطش اشباع و نفوذپذیری مغناطیسی را دارا می باشد. تصاویر SEM نشان دادند که با افزودن Bi2O3 تغییرات کاملاً محسوسی در اندازه ی دانه ها و مورفولوژی سطح نمونه ها ایجاد می-شود.