01 خرداد 1403
حامد بحيرايي

حامد بحیرایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک حالت جامد
تلفن: 09376003569
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و بررسی ویژگی های مغناطیسی و فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت فریت کبالت/ اکسید روی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اکسید روی، نانوکامپوزیت، فوتوکاتالیستی، فریت
سال 1396
پژوهشگران حامد بحیرایی

چکیده

در این تحقیق با استفاده از روش های سل-ژل احتراقی و هم رسوبی نانو پودر های فریت کبالت و اکسید روی به همراه نانو کامپوزیت های اکسیدروی/ فریت کبالت تهیه شد. ویژگی های ساختاری، میکروساختاری، مغناطیسی و خاصیت فوتوکاتالیستی پودرهای به دست آمده توسط دستگا ه های پراش پرتو (XRD) میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM)، مغناطومتر نمونه مرتعش (VSM) و جذب فرا بنفش-مرئی (UV-Vis) مورد بررسی قرار گرفت. الگوی پراش پرتو x نمونه ها نشان داد هیچ گونه فاز ناخالصی در پودرها وجود ندارد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان داد که ابعاد ذرات به دست آمده در مقیاس نانو است و در حدود 50 نانو متر می باشد. منحنی های مغناطش نشان داد که نانوکامپوزیت ها دارای منحنی پسماند با مغناطش بالا هستند و در رده ی مواد مغناطیسی سخت قرار دارند. تاًثیر نانو پودرهای تهیه شده در از بین بردن آلاینده ی رنگی اسید براون نشان داد که پس از 1 ساعت تابش نور UV قله جذب در محلول کاهش یافته است.