01 خرداد 1403
حامد بحيرايي

حامد بحیرایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک حالت جامد
تلفن: 09376003569
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و بررسی خاصیت فوتوکاتالیستی نانو کامپوزیت مغناطیسی بازیافت پذیر MgFe2O4/ZnO
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فوتوکاتالیستی ، کامپوزیت ، اکسید روی
سال 1397
پژوهشگران حامد بحیرایی

چکیده

در این تحقیق، با استفاده از یک روش همرسوبی ساده نانوکامپوزیت مغناطیسی قابل بازیافت MgFe2O4/ZnO تهیه شد. فعالیت فوتوکاتالیستی ترکیب تهیه شده با استفاده از میزان تخریب رنگ قرمز کنگو، به عنوان یک مدل از آلودگیهای شیمیایی، تحت تابش نور فرا بنفش مورد مطالعه قرار گرفت. برای تعیین ویژگیهای پودرهای تهیه شده دستگاههای XRD ، VSM و DRS ، FE-SEM ، مورد استفاده قرار گرفتند. بررسیهای ساختاری و ریختشناسی نشان داد که نانوکامپوزیت تهیه شده خالص و ذرات آن کروی شکل با اندازهی میانگین 42 نانومتر می باشد. منحنی مغناطش نشان داد که این نانوکامپوزیت توسط یک میدان مغناطیسی خارجی قابل بازیافت است. مقایسه تخریب رنگ قرمز کنگو مشخص کرد که نانوکامپوزیت MgFe2O4/ZnO فعالیت فوتوکاتالیستی بیشتری نسبت به سایر نمونه ها داشته است.