01 خرداد 1403
حامد بحيرايي

حامد بحیرایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک حالت جامد
تلفن: 09376003569
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و بررسی خاصیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت های مغناطیسی NiFe2O4/ZnO و CuFe2O4/ZnO
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کامپوزیت، فوتوکاتالیستی ، هم رسوبی
سال 1398
پژوهشگران حامد بحیرایی

چکیده

در این تحقیق نانو کامپوزیت های NiFe2O4/ZnO و CuFe2O4/ZnO به روش هم رسوبی تهیه شدند. برای بررسی ساختار، میکرو ساختار و ویژگی های مغناطیسی نمونه ها از دستگاه های SEM، XRD و VSM استفاده شد. همچنین خاصیت فوتوکاتالیستی نمونه های تهیه شده در تجزیه رنگ آلی قرمز کنگو مورد استفاده قرار گرفت. الگوهای پراش پرتو X نشان داد که هیچگونه فاز ناخالصی در نمونه ها وجود ندارد و ساختار آن ها بلوری است. تصاویر میکروسگوپ الکترونی SEM نشان داد که نمونه-های تهیه شده در مقیاس نانو هستند. منحنی های پسماند نمونه ها نشان داد که مغناطش اشباع و وادارندگی کامپوزیت NiFe2O4/ZnO نسبت به نمونه ی CuFe2O4/ZnO بیشتر و به ترتیب برابر emu/g 14 وOe 357 است. نتایج فوتوکاتالیستی نانوپودرها برای از بین بردن آلاینده ی رنگی قرمز کنگو نشان داد که نانوکامپوزیت NiFe2O4/ZnO بیشترین تخریب را داشته است.