01 خرداد 1403
حامد بحيرايي

حامد بحیرایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک حالت جامد
تلفن: 09376003569
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی خواص پلاسمونیکی نانوذرات نقره سنتز شده به منظور استفاده در سلول خورشیدی پروسکایتی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پلاسمونیک، نانوذرات نقره
سال 1397
پژوهشگران حامد بحیرایی(استاد مشاور)

چکیده

سنتز نانوذرات نقره به روش احیای شیمیایی یک روش مناسب و کاربردی می باشد؛ اما هنوز سنتز پایدار آنها با قابلیت کنترل دقیق اندازه و شکل با این روش، جز موضوعات تحقیقاتی روز می باشد. هدف از این پژوهش ساخت نانوذرات نقره با اندازه های مختلف با استفاده از روش های احیای شیمیایی می باشد. همچنین لایه نشانی نانوذرات حاصل بر روی زیرلایه Glass/FTO/TiO2 به منظور بررسی استفاده از این زیرلایه پلاسمونیکی در سلول خورشیدی انجام گردید. برای این منظور از لایه نشانی چرخشی استفاده شد. نانوذرات نقره توسط احیای شیمیایی نیترات نقره در آب مقطر، با احیاگر سدیم سیترات و پایدارساز PVP سنتز شدند. به منظور کنترل اندازه نانوذرات در حین ثابت نگه داشتن سایر موارد از مقادیر مختلف سدیم سیترات استفاده شد. جهت بررسی شکل و توزیع اندازه نانوذرات از آنالیز FESEM استفاده گردید. جهت بررسی طیف جذبی، پراکندگی و خاموشی نانوذرات نقره حاصل شده از طیف سنجی UV-Visible استفاده شد. همچنین از آنالیز XRD به منظور بررسی ساختار بلوری و تغییر صفحات رشد بلور استفاده گردید. علاوه بر این با استفاده از نظریه ی Mie طیف خاموشی نانوذرات کروی نقره در اندازه های مختلف شبیه سازی و جهت کمک به بررسی نمونه های تجربی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در روش ذکر شده، نانوذرات تقریباً کروی نقره به صورت پایدار در بازه ی 50-100 نانومتر با تغییرات کم در توزیع اندازه، سنتز گردیدند.