01 تیر 1403
حسن ملكي

حسن ملکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ساختار ریمانی $\Sigma$-متالیک روی زیرمنیفلدهای یک منیفلد ریمانی متالیک
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
منیفلد ریمانی متالیک، ساختارهای متالیک، ساختارهای $\sum $-متالیک.
سال 1398
پژوهشگران حسن ملکی

چکیده

هدف از نگارش این مقاله بررسی خواص ساختارهای متالیک روی منیفلدهای ریمانی و خواص ساختارهای $ \sum $-متالیک تولید شده روی زیر منیفلد یک منیفلد ریمانی متالیک می باشد. در واقع ما با توجه به خواص نشاننده ها و با استفاده از ساختار متالیک روی منیفلد ریمانی برخی خواص ساختار $ \sum $-متالیک زیر منیفلدها را بررسی کرده، به رابطه هایی می رسیم که در مطالعه منیفلدهای ریمانی متالیک نقش مهمی ایفا می کنند.