01 تیر 1403
حسن ملكي

حسن ملکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

مشخصات پژوهش

عنوان
مثلثی زیبا بین سیستم های دینامیکی، جبر و ترکیبیات
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سیستم های دینامیکی مینیمال کانتور، گروه های بُعدی، دیاگرام های براتلی
سال 1400
پژوهشگران حسن ملکی

چکیده

در دهۀ های اخیر بین سیستم های مینیمال کانتور در شاخۀ سیستم های دینامیکی، گروه های بُعدی در شاخۀ جبر و دیاگرام های براتلی در شاخۀ ترکیبیات رابطه های دوسویه ای پدیدار شده که در نوع خود جذاب، کاربردی و زیباست. در این مقاله در نظر داریم با معرفی هر کدام از این مفاهیم، نمایی از ارتباط بین آنها را به نمایش گذاریم.